[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cho hỏi về 1 websiteOn Mon, 20 Dec 2010 09:10:04 +0700
Chung Bui <[email protected]> wrote:

> On 12/20/2010 08:40 AM, Anh K. Huynh wrote:
> > On Mon, 20 Dec 2010 07:03:58 +0700
> > Folami Nguyen<[email protected]>  wrote:
> >
> >> Chào ACE trong SaigonLUG
> >> Trước đây mình nhớ có lần ai đó gửi cho mình 1 website để các
> >> thành viên đăng ký thời gian rảnh/bận trong 1 khoảng thời gian
> >> để mình chọn thời điểm thích hợp tổ chức 1 sự kiện.
> >> ACE nào biết về website này cho mình xin lại cái link.
> >> Xin cám ơn thật nhiều.
> >>
> > "ACE" là cái gì vậy bạn?
> >
> Mình đoán là "Anh chị em" ;))
> 
Bạn giỏi quá còn mình ngốc thật

-- 
Anh Ky Huynh at UTC+7