[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cho hỏi về 1 website----- Original Message -----
> From: "Folami Nguyen" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Monday, December 20, 2010 7:03:58 AM
> Subject: [saigonlug] Cho hỏi về 1 website
> Chào ACE trong SaigonLUG
> Trước đây mình nhớ có lần ai đó gửi cho mình 1 website để các thành
> viên đăng ký thời gian rảnh/bận trong 1 khoảng thời gian để mình chọn
> thời điểm thích hợp tổ chức 1 sự kiện.
> ACE nào biết về website này cho mình xin lại cái link.
> Xin cám ơn thật nhiều.

Cái này được không: http://doodle.com/ ?

Kind regards, 
Tuan