[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cho hỏi về 1 website@KA:
ACE =Anh chị em. Mình cũng học hỏi mấy bạn "teen" thui. Thấy nó hay hay nên dùng.
@DB: Bạn đoán giỏi ghê.
@AN: Cám ơn rất nhiều.
--
Homepage:http://phuocnh.nghelong.com

Vào 10:57 Ngày 20 tháng 12 năm 2010, An Nguyen <[email protected]> đã viết:


Cái này được không: http://doodle.com/ ?

@Folami Nguyen: Ừ, là nó đây. :)

--
SaigonLUG - Saigon GNU/Linux User Group
Website: http://saigonlug.org
Email: [email protected]
--------
You received this message because you are subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
To post to this list, send email to <[email protected]>
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
For more information, please visit: http://groups.google.com/group/saigonlug