[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cho hỏi về 1 website@A.Tuấn: Thanksx
Vào 21:29 Ngày 20 tháng 12 năm 2010, Folami Nguyen <[email protected]> đã viết:
@KA:
ACE =Anh chị em. Mình cũng học hỏi mấy bạn "teen" thui. Thấy nó hay hay nên dùng.
@DB: Bạn đoán giỏi ghê.
@AN: Cám ơn rất nhiều.

--
Homepage:http://phuocnh.nghelong.com