[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Fwd: [HanoiLUG] Thu moi tham du MeeGo Road Show

---------- Forwarded message ----------
From: Thai Ta <[email protected]>
Date: 2010/12/22
Subject: [HanoiLUG] Thu moi tham du MeeGo Road Show
To: ICT-VN <[email protected]>, Hanoi Linux Users Group <[email protected]>
Cc: Nguyen Ngoc Khanh <[email protected]>, [email protected], Hoa Phạm Thị Thanh <[email protected]>, jimmy Huy <[email protected]>, Tran Luong Son <[email protected]>, Huy Tran Manh <[email protected]>, "Mai, Sean C" <[email protected]>


Kính gửi các anh chị & các bạn,

Ngày 28/12 và 29/12 tới đây, VietSofware và Intel phối hợp tổ chức
MeeGo Road Show tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung chi tiết chương trình tại Hà Nội như sau:
Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn - 80 Lý Thường Kiệt.
Thời gian: 28/12/2010
9:30 – 10:00    Welcome guest and registration
10:00 – 10:15   Welcome speech
10:15 – 10:30   Giới thiệu MeeGo Core
10:30 – 10h45   Giới thiệu bản phân phối Asianux Lite 2.2  trên nền MeeGo
10:45 – 11:00   Demo Asianux Lite 2.2
11:00 – 11:30   Giới thiệu Intel AppUp và chương trình phát triển.
11:30 – 11:50   Gift for all guest
12:00 – 13:30   Lunch

Nội dung chi tiết chương trình tại TP. Hồ Chí Minh như sau:
Địa điểm: Công viên phần mềm Quang Trung - Phường Tân Chánh Hiệp, Quận
12, TP.Hồ Chí Minh.
Thời gian: 30/12/2010
9:30 – 10:00    Welcome guest and registration
10:00 – 10:15   Welcome speech
10:15 – 10:30   Giới thiệu MeeGo Core
10:30 – 10h45   Giới thiệu bản phân phối Asianux Lite 2.2 và Demo
10:45 – 11:00   Giới thiệu iDragon
11:00 – 11:30   Giới thiệu Intel AppUp và chương trình phát triển.
11:30 – 11:50   Gift for all guest
12:00 – 13:30   Lunch

Kính mời anh/chị và các bạn sắp xếp thời gian để tham dự.

Để đăng ký tham dự xin mời các gửi thư xác nhận đến:
Ms. Trang: [email protected]
Ms. Hoa: [email protected]

Rất hân hạnh được đón tiếp!

--
Ta Quang Thai - Director
Linux for Server, Desktop and Mobile
vietsoftware.com - asianux.vn - asianux.com
_______________________________________________
POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
_______________________________________________
HanoiLUG mailing lists: http://lists.hanoilug.org/
HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
HanoiLUG blog: http://blog.hanoilug.org/--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
__Linux Technician
__FOSS Advocate

-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

-------
SaigonLUG -- Saigon GNU/Linux User Group
[www]           http://saigonlug.org
[mailing list]  http://groups.google.com/group/saigonlug
[email]          contact AT saigonlug.org