[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Resize Fedora partitionHi all,

Mình có install Fedora 12 trên VMWare Player. Nhưng khi install thì
không cho chia partition.
Vì thế partition cho root (/) hơi bị thiếu, trong khi đó partition cho
/home thì lại quá nhiều.
Mình muốn resize để cho root có size lớn thêm một tí.
Có dùng thử Gparted nhưng không được.

Có cao thủ nào đã gặp vấn đề này thì có thể chỉ mình được không.

Thanks