[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Resize Fedora partitionHi Tiên Đàn,

2011/1/3 Nguyễn Tiên Đàn <[email protected]>
Hi all,

Mình có install Fedora 12 trên VMWare Player. Nhưng khi install thì
không cho chia partition.

Vì sao không chia được partition lúc cài đặt hả bạn? Bạn có thể cho biết rõ hơn, ví dụ như có hiện tượng gì xảy ra lúc đó khiến bạn không thể chia parttion được không?
 
Có dùng thử Gparted nhưng không được.

Cũng tương tự câu hỏi ở trên, bạn có thể cung cấp thêm thông tin chứ? Ví dụ bạn thấy gì trong Gparted (hình ảnh về các phần vùng ra làm sao, có cảnh báo hay thông báo lỗi nào không?)

Thân.
-stk

PS: Fedora 12 đã hết hạn được hỗ trợ chính thức (ví dụ nâng cấp hệ thống). Có lẽ bạn sẽ muốn thử qua Fedora 14 với nhiều phần mềm mới hơn.:)