[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Resize Fedora partitionChào Đàn,

2011/1/3 Nguyễn Tiên Đàn <[email protected]>:
> Mình có install Fedora 12 trên VMWare Player. Nhưng khi install thì
> không cho chia partition.
> Vì thế partition cho root (/) hơi bị thiếu, trong khi đó partition cho
> /home thì lại quá nhiều.

> Mình muốn resize để cho root có size lớn thêm một tí.
> Có dùng thử Gparted nhưng không được.


Thiết nghĩ xài Fedora trên máy ảo Vmplayer thì không cần thiết phải
chia partition làm gì, chỉ cần / cho tất cả là hợp lý.
Còn việc không chia được partition thì hơi lạ, bác xem lại có lỗi gì
đặc biệt lúc chọn chia partition không?


Thọ