[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Resize Fedora partitionVì muốn resize 1 partition thì phải unmount partition đó. root partition thì không thể unmount rùi.
Bạn nên dùng 1 live CD và dùng VMWare Player để boot từ CD này sau đó mount cái root partion vào cái máy ảo mới. Bây giờ bạn có thể dùng Gparted để thay đổi root partition của máy ảo cũ.
Bạn có thể dùng cách của KA.


Vào 20:54 Ngày 03 tháng 1 năm 2011, Nguyễn Tiên Đàn <[email protected]> đã viết:
Hi all,

Mình có install Fedora 12 trên VMWare Player. Nhưng khi install thì
không cho chia partition.
Vì thế partition cho root (/) hơi bị thiếu, trong khi đó partition cho
/home thì lại quá nhiều.
Mình muốn resize để cho root có size lớn thêm một tí.
Có dùng thử Gparted nhưng không được.

Có cao thủ nào đã gặp vấn đề này thì có thể chỉ mình được không.

Thanks

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
Homepage:http://phuocnh.nghelong.com