[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Vote for SaigonLUG's Year End Party!!! :D----- Original Message -----
> From: "An Nguyen" <[email protected]>
> To: [email protected], [email protected]
> Sent: Monday, January 24, 2011 10:40:43 AM
> Subject: [saigonlug] Vote for SaigonLUG's Year End Party!!! :D
> http://doodle.com/vp9ikc6fsiuiprtu
> 
> Guys, please vote here so we can organize an Year End Party for
> SaigonLUG before the TET Holidays!!!

Tiếc quá! Lại không vào được SG đợt này.

Chúc mọi người vui vẻ nhé!!
Sang năm mới, cùng phát triển FOSS cho lớn mạnh hơn nữa.

Kind regards, 
Tuan