[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] GNOME 3.0 Launch Party----- Original Message -----
> From: "Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]>
> To: "Hanoi Linux Users Group" <[email protected]>
> Cc: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>, "Saigon SFD" <[email protected]>, "SaigonLUG Mailing List"
> <[email protected]>
> Sent: Friday, March 18, 2011 8:46:10 AM
> Subject: Re: [HanoiLUG] GNOME 3.0 Launch Party
> (2011/03/17 22:20), Truong Anh. Tuan wrote:
> 
> điểm release Gnome 3, có distro nào đã đóng gói Gnome 3 nhỉ?
> (tất nhiên là bản beta thôi xD)

Ít nhất là có Fedora 15 (beta). Hiện giờ anh đang dùng bản alpha.

Kind regards, 
Tuan