[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] GNOME 3.0 Launch PartyLe 18/03/2011 08:46, Nguyen Vu Hung (VNC) a écrit :
(2011/03/17 22:20), Truong Anh. Tuan wrote:
Please do not forget to show GNOME 3 live on a real distro.
Vào thời điểm release Gnome 3, có distro nào đã đóng gói Gnome 3 nhỉ?
(tất nhiên là bản beta thôi xD)
có cái này :
http://www.gnome3.org/tryit.html

--
M. VU DO Quynh
AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
Tél.: (84-4) 38.68.48.85 ; Fax: (84-4) 38.69.45.09
http://www.vn.refer.org/vietnam/