[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [HanoiLUG] GNOME 3.0 Launch PartyOn Fri, 18 Mar 2011, Truong Anh. Tuan wrote:

>
> ----- Original Message -----
> > From: "Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]>
> > To: "Vu Do Quynh" <[email protected]>
> > Cc: "Saigon SFD" <[email protected]>, "SaigonLUG Mailing List" <[email protected]>, "Hanoi Linux
> > Users Group" <[email protected]>
> > Sent: Friday, March 18, 2011 10:02:06 AM
> > Subject: Re: [HanoiLUG] GNOME 3.0 Launch Party
> > (2011/03/18 9:27), Vu Do Quynh wrote:
> >
> > có cái này :
> > http://www.gnome3.org/tryit.html
>
> Cái này base trên OpenSuse.
>
> > Thêm nữa:
> >
> > # http://fedoraproject.org/wiki/Features/Gnome3
> > http://live.gnome.org/GnomeMarketing/TalkingPoints#GNOME_3_talking_points
>
> Đúng rồi. Anh đăng ký show Fedora 15 mà!!!
>
> > a11y: Arky hay nhóm a11y ở Hà Nội? > Lily? Arky? Dương?
>
> a11y có gì để show chưa Dương nhỉ?
>
> Kind regards,
> Tuan
>

Dear mọi người,

Thứ Tư vừa rồi em có ngồi cafe với anh Arky. Hiện tại anh Arky vẫn
chưa có dự định gì về GNOME 3 cả ạ. Phần A11y tập trung vào Vinux
(dựa trên Ubuntu), hiện tại vẫn dùng GNOME 2.

All the best,
Dương "Yang"
-- 
Dương "Yang" Hà Nguyễn
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

[ Any Microsoft Office format attachments will be disregarded. ]
[    Please send me in *open* formats. Thank you.     ]
[  http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html  ]

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----