[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] [saigonlug] Re: GNOME 3.0 Launch Party----- Original Message -----
> From: "Duong \"Yang\" Ha Nguyen" <[email protected]>
> To: "SaigonLUG Mailing List" <[email protected]>
> Cc: "Hanoi Linux Users Group" <[email protected]>
> Sent: Friday, March 18, 2011 10:16:22 AM
> Subject: Re: [HanoiLUG] [saigonlug] Re: GNOME 3.0 Launch Party
> On Fri, 18 Mar 2011, Truong Anh. Tuan wrote:
> 
> Dear mọi người,
> 
> Thứ Tư vừa rồi em có ngồi cafe với anh Arky. Hiện tại anh Arky vẫn
> chưa có dự định gì về GNOME 3 cả ạ. Phần A11y tập trung vào Vinux
> (dựa trên Ubuntu), hiện tại vẫn dùng GNOME 2.

Anh nghĩ là show gì cũng được, thành 1 session trong event này.

Kind regards, 
Tuan