[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [HanoiLUG] GNOME 3.0 Launch PartyTiếc quá, đang ở ấn độ tới tháng 9 mới về lựng, mọi người đi vui vẻ nhé.

Vào 00:26 Ngày 19 tháng 3 năm 2011, Nguyen Vu Hung <[email protected]> đã viết:
Vào 16:15 Ngày 18 tháng 3 năm 2011, Ta Quang Thai
<[email protected]> đã viết:
> Asianux Desktop 4 will release with Gnome3
> We'll try to arrange a beta.
+1

Tùy vào tổng số demo, ban tổ chức sẽ sắp xếp thời gian hợp lý (do tổ
chức tối, thời gian có hạn)


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
________________

Best Regards
Tran Huu Nhan