[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Gui nho do FOSSHi all,

Có ai tình cờ đợt này di chuyển HN-SG làm ơn giúp chuyển 1 cái áo Fedora và mấy thứ nhỏ khác ngoài HN cho 1 thành viên FOSS trong SG với.

Ai có thể giúp được xin confirm sớm. Thanks!

Kind regards,
Tuan