[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Gui nho do FOSSHi Tuấn,

Em co thể màng 2 cái này cho anh. Em sẽ đi vô SGN hôm 30. Sorry là mới bay giờ reply lại cho anh. 

Số ĐT em: 01655766162.

LillyOn Mar 26, 2011, at 9:22 AM, Truong Anh. Tuan wrote:

Hi all,

Có ai tình cờ đợt này di chuyển HN-SG làm ơn giúp chuyển 1 cái áo Fedora và mấy thứ nhỏ khác ngoài HN cho 1 thành viên FOSS trong SG với.

Ai có thể giúp được xin confirm sớm. Thanks!

Kind regards,
Tuan


-- 
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>