[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] Gui nho do FOSS----- Original Message -----
> From: "An Nguyen" <[email protected]>
> To: "Hanoi Linux Users Group" <[email protected]>, "SaigonLUG Mailing List" <[email protected]>
> Cc: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
> Sent: Sunday, March 27, 2011 8:12:44 PM
> Subject: Re: [HanoiLUG] Gui nho do FOSS
> 
> Có phải là bạn Thương Quốc không anh Tuấn? Hehe, em vừa cafe với bạn
> đó xong. Trẻ, năng động, cool. :D

Đúng rồi.
Anh em kết nối với nhau mà contribute cho FOSS hiệu quả hơn nhé!

Kind regards, 
Tuan