[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Saigon GNOME 3 Party: Looking for organizers!!----- Original Message -----
> From: "An Nguyen" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Cc: "mori huy" <[email protected]>
> Sent: Sunday, March 27, 2011 12:33:19 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Saigon GNOME 3 Party: Looking for organizers!!
> 
> Đa tạ Kỳ Anh huynh và Moriator huynh. :D Em tính là Chủ nhật thôi cho
> tiện bà con à. Chỉ cần làm trong tháng 4 là được chứ không nhất thiết
> phải làm trong ngày 6/4.

+1.

> Chắc tuần sau em hẹn cà phê sau giờ làm việc để anh em gặp nhau nói
> chuyện. Hiện tại thì thầy Sơn cũng vừa confirm sẽ tiếp tục góp sức
> cùng anh em Saigonluggers.

Great. Thầy Sơn tiếp tục dẫn dắt "bọn trẻ" ;)

By the way, ai muốn thử GNOME 3 beta thì download bản demo [1] hoặc
dùng thử Fedora 15 Alpha [2].

[1] http://www.gnome3.org/
[2] http://fedoraproject.org/get-prerelease

Kind regards, 
Tuan