[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] Gui nho do FOSSỪm.

Em nghĩ các bạn SV trẻ, năng động mà được hỗ trợ từ cộng đồng thì có
thể sớm thành thế hệ lãnh đạo cộng đồng tiếp theo. Hehe.

Cheers.
An

2011/3/28 Truong Anh. Tuan <[email protected]>:
>
> ----- Original Message -----
>> From: "An Nguyen" <[email protected]>
>> To: "Hanoi Linux Users Group" <[email protected]>, "SaigonLUG Mailing List" <[email protected]>
>> Cc: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
>> Sent: Sunday, March 27, 2011 8:12:44 PM
>> Subject: Re: [HanoiLUG] Gui nho do FOSS
>>
>> Có phải là bạn Thương Quốc không anh Tuấn? Hehe, em vừa cafe với bạn
>> đó xong. Trẻ, năng động, cool. :D
>
> Đúng rồi.
> Anh em kết nối với nhau mà contribute cho FOSS hiệu quả hơn nhé!
>
> Kind regards,
> Tuan
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C