[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Saigon GNOME 3 Party: Looking for organizers!!(2011/03/27 12:52), Anh K. Huynh wrote:
Cảm ơn An. Nhớ cho mình biết thời gian và địa điểm họp mặt (trước) để tiện sắp xếp. Hy vọng được gặp lại thầy Sơn :)
Nếu gặp anh Sơn thì nhớ nhắn giúp có Vũ Hưng (vuhung) ở ex-Vietlug hỏi thăm :)

Vợ con cơm áo gạo tiền anh em quên hết cả mặt nhau... ^^