[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Saigon GNOME 3 Party: Looking for organizers!!On Mon, 28 Mar 2011 11:22:10 +0700
"Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]> wrote:

> (2011/03/27 9:04), Anh K. Huynh wrote:
> > Oh , mình có thể giúp gì thì An cứ nói nhé. Ngày 6/4 là thứ Tư,
> > mình có thể xin phép nghỉ. Tuy chưa xài GNOME3 nhưng mà nghe
> > GTK/GNOME là ghiền rồi:)
> Gnome 3 có app nào thay đổi liên quan đến TeX không nhỉ?

Chắc là không :) TeX "freeze" rồi, chẳng có thay đổi gì nhiều cho giới bình dân như em :)

-- 
Anh Ky Huynh @ UTC+7
Registered Linux User #392115