[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Saigon GNOME 3 Party: Looking for organizers!!(2011/03/28 11:50), Anh K. Huynh wrote:
On Mon, 28 Mar 2011 11:22:10 +0700
"Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]> wrote:

(2011/03/27 9:04), Anh K. Huynh wrote:
Oh , mình có thể giúp gì thì An cứ nói nhé. Ngày 6/4 là thứ Tư,
mình có thể xin phép nghỉ. Tuy chưa xài GNOME3 nhưng mà nghe
GTK/GNOME là ghiền rồi:)
Gnome 3 có app nào thay đổi liên quan đến TeX không nhỉ?
Chắc là không :) TeX "freeze" rồi, chẳng có thay đổi gì nhiều cho giới bình dân như em :)

Vậy chuyển nghề đi bác ơi,

LibreOffice, Gnome, Mozilla, Ubuntu, Fedora...
nhiều cái để làm lắm.