[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] Gui nho do FOSS

2011/3/28 An Nguyen <[email protected]>
Ừm.

Em nghĩ các bạn SV trẻ, năng động mà được hỗ trợ từ cộng đồng thì có
thể sớm thành thế hệ lãnh đạo cộng đồng tiếp theo. Hehe.

Anh Tuấn vẫn còn trẻ lắm!!!


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16