[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Gửi anh Tuấn: V/v quyền truy cập domain www.saigonlug.orgBon chen 1 chút, nếu An cần thì bên anh sẽ làm miễn phí website cho SaigonLUG luôn. :D

Vào 11:30 Ngày 30 tháng 3 năm 2011, Nguyễn Châu An <[email protected]> đã viết:
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Xin chào anh Tuấn,

Sắp tới em dự định dành thời gian upgrade và thêm thông tin cho trang
web của SaigonLUG. Em sẽ cần chuyển DNS Record cho một số subdomain của
saigonlug.org. Trước nay thì em thường nhờ anh chuyển, tuy nhiên lần này
em tính sẽ hoàn thiện trang web từ đầu đến cuối nên em cũng muốn tự mình
chỉnh DNS để cho nhanh và tiện hơn.

Không biết là anh có thể em xin tài khỏan truy cập domain được không ạ?
Để tránh man in the middle attack thì có lẽ để hôm nào em gặp trực tiếp
anh nhé.

Cheers.
An
- --
Nguyễn Châu An (An NGUYEN)
Linux Technician & FOSS Advocate
- ---
OpenPGP KeyID   2048R/8F77A48C
Key Fingerprint 7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/

iF4EAREIAAYFAk2SseIACgkQXpuF67G2EsmjvAEAkzcaZQLGtQaCOIwll4NA0Yr5
nQ72PArBiXOaVT4ygPQA/18gE5Z9rUPC4V0TxkVs0YMYeXb72duHFAWuvGvCrl4b
=PeOq
-----END PGP SIGNATURE-----

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--

Thân
Võ Minh Huy
----------------
Email: moriator[at]gmail.com
Yahoo ID: vh_moriator
Skype ID: moriator
Homepage: http://moriator.wordpress.com

P/S: Save trees for a greener world by not printing this email unless you really have to.