[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Gửi anh Tuấn: V/v quyền truy cập domain www.saigonlug.org-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Xin chào ông Tổng của BlueWay JSC. :D

Cám ơn Huy Tổng đã có lòng giúp đỡ. Mình sẽ liên hệ với Huy Tổng sớm về
vụ này. :-)

On 03/30/2011 11:46 AM, mori huy wrote:
> Bon chen 1 chút, nếu An cần thì bên anh sẽ làm miễn phí website cho
> SaigonLUG luôn. :D
> 
> Vào 11:30 Ngày 30 tháng 3 năm 2011, Nguyễn Châu An <[email protected]
>> đã viết:
> 
> Xin chào anh Tuấn,
> 
> Sắp tới em dự định dành thời gian upgrade và thêm thông tin cho trang
> web của SaigonLUG. Em sẽ cần chuyển DNS Record cho một số subdomain của
> saigonlug.org. Trước nay thì em thường nhờ anh chuyển, tuy nhiên lần này
> em tính sẽ hoàn thiện trang web từ đầu đến cuối nên em cũng muốn tự mình
> chỉnh DNS để cho nhanh và tiện hơn.
> 
> Không biết là anh có thể em xin tài khỏan truy cập domain được không ạ?
> Để tránh man in the middle attack thì có lẽ để hôm nào em gặp trực tiếp
> anh nhé.
> 
> Cheers.
> An
>>
- --
You received this message because you're subscribed to the mailing list
"Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive:
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <
[email protected]>
>>

- -- 
Nguyễn Châu An (An NGUYEN)
Linux Technician & FOSS Advocate
- ---
OpenPGP KeyID   2048R/8F77A48C
Key Fingerprint 7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/

iF4EAREIAAYFAk2SttYACgkQXpuF67G2EsmIWAD+J0Rsg/v486CAGBt+gxSt8PqB
Rw0VK//niJIWK05nbEYA/3J6RIBRb8WC9hp3Pz763DgNn7LiiGpJyIGAYShEWh3L
=XFPb
-----END PGP SIGNATURE-----

Attachment: 0x8F77A48C.asc
Description: application/pgp-keys

Attachment: 0x8F77A48C.asc.sig
Description: Binary data