[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Làm mirror ở Việt Nam?

# Đều ở miền Bắc cả :)
http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/
http://virror.hanoilug.org/


Ủa theo em biết thì mirror của FPT Telecom đặt ở quận 7 mà :D. Chạy trên hệ thống nginx nên chắc cũng ko lo lắm vụ chết server (vậy mà vẫn chết).

--
OpenPGP key: D1495710