[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Làm mirror ở Việt Nam?Làm mirror thì không khó, làm public mirror thì khó đó :-)
FPT cũng không thiếu gì sys admin, tùy là đầu tư không được tốt nhưng hạ tầng + năng lực có thừa. Scale với cân bằng tải thế nào cho bằng ISP gắn thêm server, hehe. Suy nghĩ cho cho nghiêm túc nha.
Vụ gom tiền thuê server cũng vậy, phải lâu dài chứ mới một vài tháng không có chi phí rót vào, server bị cắt. Mirror có chạy tốt đi nữa thì tới lúc đó cũng bị chửi té tát hơn nhiều so với FPT bị chửi lúc này.

--
Hưng