[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Gửi anh Tuấn: V/v quyền truy cập domain www.saigonlug.orgÔ, thằng huy làm tổng JSC hả, vậy mà trước giờ anh cứ tưởng em làm nhân viên ở cái công ty đó chứ :).

Regards,
Tran Nhan
Aricent Software Engineer, Gurgaon, plot 418.

Vào 14:54 Ngày 30 tháng 3 năm 2011, Nguyễn Châu An <[email protected]> đã viết:
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Đa tạ anh.
Khi nào em xong sẽ báo anh để nếu cần thì anh có thể change password.

Chắc cuối tuần anh em mình gặp nhau hàn huyên chuyện FOSS cho vui. :D

Hehe

On 03/30/2011 02:42 PM, Mr. Cyber wrote:
> Very good, Huy :)
>
> Tuấn
> 0903 355 908
>
>
>
>
>
> ________________________________
> From: mori huy <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Wed, March 30, 2011 11:46:15 AM
> Subject:Re: [saigonlug] Gửi anh Tuấn: V/v quyền truy cập domain
> www.saigonlug.org
>
> Bon chen 1 chút, nếu An cần thì bên anh sẽ làm miễn phí website cho SaigonLUG
> luôn. :D
>
>
> Vào 11:30 Ngày 30 tháng 3 năm 2011, Nguyễn Châu An <[email protected]> đã
> viết:
>
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
>> Hash: SHA256
>>
>> Xin chào anh Tuấn,
>>
>> Sắp tới em dự định dành thời gian upgrade và thêm thông tin cho trang
>> web của SaigonLUG. Em sẽ cần chuyển DNS Record cho một số subdomain của
>> saigonlug.org. Trước nay thì em thường nhờ anh chuyển, tuy nhiên lần này
>> em tính sẽ hoàn thiện trang web từ đầu đến cuối nên em cũng muốn tự mình
>> chỉnh DNS để cho nhanh và tiện hơn.
>>
>> Không biết là anh có thể em xin tài khỏan truy cập domain được không ạ?
>> Để tránh man in the middle attack thì có lẽ để hôm nào em gặp trực tiếp
>> anh nhé.
>>
>> Cheers.
>> An
>> - --
>> Nguyễn Châu An (An NGUYEN)
>> Linux Technician & FOSS Advocate
>> - ---
>> OpenPGP KeyID   2048R/8F77A48C
>> Key Fingerprint 7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
>> Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)
>> Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
>>
>> iF4EAREIAAYFAk2SseIACgkQXpuF67G2EsmjvAEAkzcaZQLGtQaCOIwll4NA0Yr5
>> nQ72PArBiXOaVT4ygPQA/18gE5Z9rUPC4V0TxkVs0YMYeXb72duHFAWuvGvCrl4b
>> =PeOq
>> -----END PGP SIGNATURE-----
>>
>> --
>> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon
>> GNU/Linux User Group".
>> List Address: [email protected] || List Archive:
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe from this group, send email to
>> <[email protected]>
>>
>
>

- --
Nguyễn Châu An (An NGUYEN)
Linux Technician & FOSS Advocate
- ---
OpenPGP KeyID   2048R/8F77A48C
Key Fingerprint 7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/

iF4EAREIAAYFAk2S4Y0ACgkQXpuF67G2EsmYFgD/XSOTWgMkX0bsPGkW9GIG/pHd
a4Zj0tCl4qfdvBbTVxkA/A+hb7U+5vj4v75dp/08trkLPB/qTTGh7rZ4iC4hplxd
=6Xgx
-----END PGP SIGNATURE-----

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
________________

Best Regards
Tran Huu Nhan