[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] GNOME 3 Party's Kick-off meeting in Saigon!!Haizz, gnome 3 xài được 1 tuần remove luôn, mỗi phiên làm việc của em phải mở ít nhất 2,3 cái terminal, 1 cái IDE, 2 cái text editor, mà cứ click kiểu gnome3 thế này thì chết. Các bác cứ search trên mạng kiểu như "gnome 3 is die" thế nào cũng ra 1 lốc.
Có vài người còn nhận định bi quan hơn "gnome 3 là chiếc đinh cuối cùng đóng vào cái hòm chôn những linux OS base gnome, điển hình là fedora 15"

có lẽ đây là cơ hội cho mọi người chuyển qua KDE và QT.Vào 10:09 Ngày 30 tháng 3 năm 2011, Nguyễn Châu An <[email protected]> đã viết:
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Chào mọi người,

Mình muốn mời mọi người tham gia cuộc gặp mặt để thảo luận kế hoạch tổ
chức GNOME 3 Release Party. Mình đặt ra vài mốc thời gian cho cuộc gặp
mặt, trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật này. Mọi người vote vào hen! ;-)
http://www.doodle.com/df9sg3tez286gtzx

Cheers.
An.

- --
Hi all,

As some of you may already known, GNOME 3 will be released this April
6th, 2011. SaigonLUG is going to organize the GNOME 3 Release Party for
Linux and FOSS lovers in HCMC. That's why we'll have a kick-off meeting
for it this weekend.

In the meeting, we will discuss about when and where to organize GNOME 3
and have some friendly chit chat. :-)

If you'd like to join, please vote at:
http://www.doodle.com/df9sg3tez286gtzx

Thank you.

Cheers.
An

- --
Signed with OpenPGP
- --
Nguyễn Châu An (An NGUYEN)
Linux Technician & FOSS Advocate
President of SaigonLUG.
- ---
OpenPGP KeyID   2048R/8F77A48C
Key Fingerprint 7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/

iF4EAREIAAYFAk2Sns8ACgkQXpuF67G2EskfZAD+KaE9L3GMRWqHqL+NlC7kIHWC
xZzvNMrThcZ16lFvBVkA/20VOhaJWQWUPdM7NVdJmF3eq15STxr1+j4STnKIWsOI
=2pRR
-----END PGP SIGNATURE-----

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
________________

Best Regards
Tran Huu Nhan