[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] GNOME 3 Party's Kick-off meeting in Saigon!!On Thu, 31 Mar 2011, huu nhan tran wrote:

> Haizz, gnome 3 xài được 1 tuần remove luôn, mỗi phiên làm việc của em phải mở ít nhất 2,3 cái terminal, 1 cái IDE, 2 cái text editor, mà cứ click kiểu gnome3 thế này
> thì chết. Các bác cứ search trên mạng kiểu như "gnome 3 is die" thế nào cũng ra 1 lốc.
> Có vài người còn nhận định bi quan hơn "gnome 3 là chiếc đinh cuối cùng đóng vào cái hòm chôn những linux OS base gnome, điển hình là fedora 15"
>
> có lẽ đây là cơ hội cho mọi người chuyển qua KDE và QT.
>
>
> --
> Best Regards
> Tran Huu Nhan
>

Hoặc Ubuntu's Unity ;-)

Regards,
Dương
-- 
Dương "Yang" Hà Nguyễn
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

[ Do not send me Microsoft Office attachments, please.
  http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html ]

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----