[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Làm mirror ở Việt Nam?----- Original Message -----
> From: "Le Kien Truc" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Wednesday, March 30, 2011 8:48:26 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Làm mirror ở Việt Nam?
> # Đều ở miền Bắc cả :)
> http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/
> http://virror.hanoilug.org/
> 
> Ủa theo em biết thì mirror của FPT Telecom đặt ở quận 7 mà :D. Chạy
> trên hệ thống nginx nên chắc cũng ko lo lắm vụ chết server (vậy mà vẫn
> chết).

Biết là Trúc đùa cho vui, nhưng cũng correct một chút cho những người
chưa biết khỏi nhầm: Virror đặt ở HN, trong Data Center do NetNam tài
trợ.

Kind regards, 
Tuan