[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] GNOME 3 Party's Kick-off meeting in Saigon!!----- Original Message -----
> From: "huu nhan tran" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Thursday, March 31, 2011 1:56:06 AM
> Subject: Re: [saigonlug] GNOME 3 Party's Kick-off meeting in Saigon!!
> 
> Haizz, gnome 3 xài được 1 tuần remove luôn, mỗi phiên làm việc của em
> phải mở ít nhất 2,3 cái terminal, 1 cái IDE, 2 cái text editor, mà cứ
> click kiểu gnome3 thế này thì chết.

Nghe thế này cộng là 3 cửa sổ (tận dụng tabbed). Cũng không nhiều lắm 
nhỉ? Cần thì dùng nhiều workplace.

> Các bác cứ search trên mạng kiểu như "gnome 3 is die" thế nào cũng ra
> 1 lốc.

Những bài khen cũng là cả tấn :)

> Có vài người còn nhận định bi quan hơn "gnome 3 là chiếc đinh cuối
> cùng đóng vào cái hòm chôn những linux OS base gnome, điển hình là
> fedora 15"

:D

> có lẽ đây là cơ hội cho mọi người chuyển qua KDE và QT.

FOSS là cơ hội rồi.

Kind regards, 
Tuan