[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] The end of Debian, Gentoo, OpenSUSE and Arch. ALL HAIL CANTEBURY!2011/4/1 Nguyễn Châu An <[email protected]>:
> "We are pleased to announce the birth of the Canterbury distribution.
> Canterbury is a merge of the efforts of the community distributions
> formerly known as Debian, Gentoo, Grml, openSUSE and Arch Linux.

Đồng chí dùng CentOS nên cũng chả bị ảnh hưởng gì, đúng không?

Thế giới không phải là utopia đâu; có đa dạng sinh thái người ta mới biết
có distro lởm, OS xịn...

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16