[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [du-an-MOST] Chương trình chào mừng Gnome 3 ra đời
Anh Tuấn ơi mai em mang USB chạy live chạy vậy. Gấp quá em cũng chưa kịp cài :)
2011/4/5 Truong Anh. Tuan <[email protected]>


Bận quá! Nhưng cuối cùng cũng dành được ít thời gian đưa bài giới
thiệu GNOME 3 của NVHưng [1] lên cho mọi người để "làm nóng" sự
kiện ngày mai (assumed là CC-By-SA Hưng nhé! :) ).

P.S. mọi người tham dự, khi đi, nhớ mang theo GNOME 3, và cố gắng
tránh nhân sự kiện để tung hô cho các em KDE, Unity... và nhất là
Windows 7 nhé ;)

[1] http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2011/04/05/gnome-3-lich-su-thay-doi/

Kind regards,
Tuan