[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [du-an-MOST] Chương trình chào mừng Gnome 3 ra đời----- Original Message -----
> From: "Chung Bui" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Cc: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>, "Dự án \"Mandatory Open-source Software Translation"
> <[email protected]>, "Hanoi Linux Users Group" <[email protected]>
> Sent: Wednesday, April 6, 2011 12:31:02 AM
> Subject: Re: [saigonlug] Re: [du-an-MOST] Chương trình chào mừng Gnome 3 ra đời
>
> Anh Tuấn ơi mai em mang USB chạy live chạy vậy. Gấp quá em cũng chưa
> kịp cài :)

Cài và update latest patches đi, bản trên LiveCD mới là Alpha; bọn anh
update rất nhiều từ hôm đó rồi.

Kind regards,
Tuan