[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [du-an-MOST] Chương trình chào mừng Gnome 3 ra đời----- Original Message -----
> From: "Nguyen Vu Hung" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Cc: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>, "Dự án \"Mandatory Open-source Software Translation"
> <[email protected]>, "Hanoi Linux Users Group" <[email protected]>
> Sent: Tuesday, April 5, 2011 8:37:37 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Re: [du-an-MOST] Chương trình chào mừng Gnome 3 ra đời
>
> Đây chưa phải là bản final :)

Khi nào có bản final lại update được mà! Nhớ báo nhé!

Kind regards,
Tuan