[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [du-an-MOST] Chương trình chào mừng Gnome 3 ra đời

2011/4/6 Truong Anh. Tuan <[email protected]>
 
Cài và update latest patches đi, bản trên LiveCD mới là Alpha; bọn anh
update rất nhiều từ hôm đó rồi.

Kind regards,
Tuan


Để em dọn ổ đã anh :P, mà sao chiều nay chương trình lúc đầu gấp thế anh nhỉ? Trong khi phần sau thì rất dài :D