[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Tim mot vai nguoi lam DrupalXin chào các đồng đạo,

Hiện nay mình được một anh bạn - trưởng dự án website cho đơn vị - nhờ tìm giúp một vài người (cùng một team sẽ tốt nhất) có khả năng làm website trên nền Drupal (ứng viên nên là người đã từng làm vài dự án với budget từ > 5000USD), cư trú ở TP.HCM càng tốt, làm ở dạng freelance hoặc là nhóm thuộc một cty cũng OK.

Nhờ các đồng đạo có khả năng hoặc giới thiệu giúp để cùng trao đổi tiến đến hợp tác. Mọi sự truyền lại nội dung này rất được hoan nghênh.

Cám ơn mọi người đã trợ giúp.

Xin gửi Trân trọng & Thân ái!
Võ Huy Quang.