[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] Tim mot vai nguoi lam Drupal-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Ok anh.

Em sẽ forward email này qua vài tay bạn coder cũng khá "cứng".

An

On 04/08/2011 10:46 AM, Vo Huy Quang wrote:
> Xin chào các đồng đạo,
> 
> Hiện nay mình được một anh bạn - trưởng dự án website cho đơn vị - nhờ tìm
> giúp một vài người (cùng một team sẽ tốt nhất) có khả năng làm website trên
> nền Drupal (ứng viên nên là người đã từng làm vài dự án với budget từ >
> 5000USD), cư trú ở TP.HCM càng tốt, làm ở dạng freelance hoặc là nhóm thuộc
> một cty cũng OK.
> 
> Nhờ các đồng đạo có khả năng hoặc giới thiệu giúp để cùng trao đổi tiến đến
> hợp tác. Mọi sự truyền lại nội dung này rất được hoan nghênh.
> 
> Cám ơn mọi người đã trợ giúp.
> 
> Xin gửi Trân trọng & Thân ái!
> Võ Huy Quang.
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
> _______________________________________________
> HanoiLUG mailing lists: http://lists.hanoilug.org/
> HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
> HanoiLUG blog: http://blog.hanoilug.org/

- -- 
Nguyễn Châu An (An NGUYEN)
Linux Technician & FOSS Advocate
- ---
OpenPGP KeyID   2048R/8F77A48C
Key Fingerprint 7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/

iF4EAREIAAYFAk2ej2QACgkQXpuF67G2EskJ5wEAo+npsLRUleekQECzZgQgGI6k
YP6R+V9oMWBqmflATp0A/2X/ny3LRIi5yCUtsFqinBoYYU/nJ/0TpQqV7/IDU8Ns
=8FjN
-----END PGP SIGNATURE-----

Attachment: 0x8F77A48C.asc
Description: application/pgp-keys

Attachment: 0x8F77A48C.asc.sig
Description: Binary data