[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Làm thế nào để tham gai cộng đồng FOSS ở Việt Nam?Thân chào các bạn.

Vào tuần trước mình biết tới SaiGonLug. Và tìm hiểu thông tin về các
bạn. Mình cũng đã gửi mail cho Châu An đề cập tới mong muốn được tham
gia cộng đồng này, Cũng khá lâu rồi mà mình chưa rõ làm thế nào để có
thể tham gia được.

Nay mình gửi lại mail, cũng với câu hỏi đó, "Làm thế nào để mình có
thể tham gia các sự kiện do các bạn tổ chức, các buổi offline và các
sự kiện khác của cộng đồng mã nguồn mở Việt Nam"

Mong sớm nhận đc thông tin từ các bạn

Thân.