[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Vấn đề với phím dấu nháy đơn và kép ( " ), ( ' )----- Original Message -----
> From: "Thương Quốc" <[email protected]>
> To: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
> Sent: Tuesday, April 12, 2011 10:45:06 AM
> Subject: Vấn đề với phím dấu nháy đơn và kép ( " ), ( ' )
> 
> Không hiểu sau Fedora trên máy em không thể nhập và hiển thị hai dấu
> trên chính xác. Do em có dùng NetBean nên đồi hỏi phải đúng. Ví dụ
> như muốn nhập vào dấu nháy kép nhưng nó lạ nhập vào dấu hần giống có
> dạn ( ¨ ) trong khi đó đúng ra phải là (") vì thế NetBean báo lỗi.
> Khi viết thư dùng dấu nháy đơn để viết tắc cũng bị như thế, nó hiển
> thị ( ´ ) thay vì ( ' ). Thêm nữa phải ấn hai lần mới xuất hiện. Em
> đã thử trên Windows thì không bị gì cả. Có cách nào khắc phục không
> anh?

Có vẻ như em cấu hình sai Keyboard Layout. Em thử kiểm tra lại xem.

P.S. các câu hỏi loại này chia sẻ trực tiếp trên mailing list của LUGs
sẽ tốt hơn (vừa nhanh và vừa cho những người khác có cơ hội chia sẻ,
học hỏi luôn).
Hoặc: join vào IRC channel #hanoilug trên irc.freenode.net (anh hầu
như available toàn thời gian trên đó, trừ lúc ăn cơm & đi ngủ)

Kind regards, 
Tuan