[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [HanoiLUG] Fwd: [releases] OpenOffice.org 3.4 Beta available for downloadĐịnh tổ chức ở Saigon hả các anh? OpenOffice rơi vào tay Oracle nhỡ như OpenSolaris thì sao?
PS: Em không biết tiếng Anh nên không dám viết tiếng Anh :(