[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] Fwd: [Marketing] Marketing committee bi-weekly IRC meetingLe 14/04/2011 07:37, Nguyen Vu Hung a écrit :
On Wed, Apr 13, 2011 at 17:39, Quynh Vu Do<[email protected]>  wrote:
Option 1) April 17 (Sunday)
Option 2) April 19 (Tuesday)
Option 3) April 20 (Wednesday)

IRC channel
Channel: sfd-marketing
Server: Freenode
Tham gia online thì chắc là em OK.
Bác Quỳnh đứng ra đầu mối vụ này (như hàng năm) chứ ạ?

Tôi đang chuẩn bị về hưu (60 tuổi năm nay vào tháng 8 - tuổi tây). Vì
vậy có người mới đứng lên làm đầu mối cùng với tôi thì sẽ hay hơn cho
tương lai. Tuy nhiên, năm nay và có lẽ sang năm tôi vẫn duy trì được sự
trợ giúp về mặt hậu cần của dự án C3LD, nhưng chắc qua năm 2013 là sẽ
kết thúc.
Nếu Vũ Hưng (và các bạn khác) đảm nhiệm dần công việc, thì sẽ thật tốt.

Các bạn cũng chú ý luôn là tôi sẽ vắng mặt (gần như không dùng được email, hoặc một cách rất hạn chế) từ 30/4 cho đến hết 5/06/2011. Vậy trong thời gian đó tôi sẽ không thể tham gia góp ý nào hết!
Chúc mạnh khỏe
--
M. VU DO Quynh
AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
Tél.: (84-4) 38.68.48.85 ; Fax: (84-4) 38.69.45.09
http://www.vn.refer.org/vietnam/