[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Cho mượn máy chiếuMọi người ơi,

Em muốn hỏi là không biết ai có thể cho cộng đồng mượn một máy chiếu
cho buổi tiệc ra mắt GNOME 3 ở Saigon được không ạ?
Em rất mong có anh em nào tương trợ vụ này. :D

Nếu anh em nào giúp được cho cộng đồng thì trả lời sớm nhé, vì mình
cũng không còn nhiều thời gian.

Cheers
An

-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C