[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [HanoiLUG] Fwd: [Marketing] Marketing committee bi-weekly IRC meetingOn Thu, 14 Apr 2011, Truong Anh. Tuan wrote:

>
> +1 cho Hưng (.N.V - một số bạn trẻ chưa gặp anh gọi là anh Hùng :) ).
>

+1 vote anh Hưng kế tục bác Quỳnh.

Còn SFD Marketing meeting, cháu/em có thể tham gia trên IRC được cả 3
ngày.  SFD năm nay quyết tâm thu hút nhiều người tham dự hơn, chất
lượng hơn SFD năm vừa rồi.

Warmest regards,
Dương
-- 
Dương "Yang" Hà Nguyễn
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

[ Do not send me Microsoft Office attachments, please.
  http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html ]

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----