[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonsfd] Giá thuê phòng quán cafe để tổ chức offline (như của OpenConsultant)Ca'm o+n, anh Da.i.

Ok, chu'ng ta cho^'t luo^n la` la`m ta.i CNF HCMV di.
Em chi? ca^`n wifi de^? cho nguo`i tham gia cu~ng nhu+ nguo`i thuye^'t
tri`nh truy ca^.p duo.c Internet tho^i a.
Ngoa`i ra thi` mi`nh cu~ng da~ la`m SFD 2010 ta.i CNF HCMV ro^`i ne^n
em tha^'y co+ so+? va^.t cha^'t cu~ng da~ da^`y du?

Ne^'u ca^`n thi` anh cu' sa('p xe^'p tho`i gian, em se~ qua la`m
vie^.c tru.c tie^p va` chua^?n bi. cu`ng anh em.

An.

2011/4/15 Nguyen Tan Dai <[email protected]>:
> An Nguyen a écrit :
>
> Chào anh, em chỉ muốn biết là liệu mình có wifi tại phòng của CNF HCMV không
> ạ?
> Nếu cần thì em có thể mang 2 con Linksys router đến làm access point.
> Cám ơn anh Đại rất nhiều về nhã ý của anh.
> An
>
>
> Về wifi thì mình sẽ nhờ bên kĩ thuật chuẩn bị trước. Nhưng ngoài việc đó thì
> còn gì cần chuẩn bị nữa thì các bạn cho biết để mình nhờ một lần luôn.
>
> Phòng tại CNF Cthì đã có máy tính (cần thì dùng, không cần thì... úp xuống
> cho đỡ vướng), máy chiếu, bàn ghế đủ cho khoảng 40-50 người. Có sẵn
> visioconference nếu các bạn muốn kết nối với các nhóm khác ở Hà Nội và Đà
> Nẵng. Nếu cần hỗ trợ trà nước thì báo số lượng dự kiến trước khoảng 3 ngày;
> chủ yếu làm sao để các bạn có thể vui vẻ chơi với nhau là được. ;-)
>
> Thời gian không còn nhiều nên nếu quyết định làm tại CNF, các bạn xác nhận
> sớm trong ngày hôm nay giúp mình, đồng thời cho biết đại thể nội dung chương
> trình và các yêu cầu kĩ thuật khác (đặc biệt nếu có dùng những dịch vụ mạng
> nào thường hay vô tình bị khóa trên server) để bộ phận kĩ thuật bên mình
> không quá bị động về thời gian chuẩn bị.
>
> Thân ái,
>
> --
> Nguyễn Tấn Đại
> Responsable des formations
>
> Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
> Campus numérique francophone de Hô Chi Minh-Ville
> Salle 205 Bâtiment A4, Institut polytechnique
> 268 Ly Thuong Kiêt, District 10, Hô Chi Minh-Ville, Viêt Nam
> Tél. : +84 8 38 64 66 84 (-103) - Fax : +84 8 38 64 66 87
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the mailing list
> "Saigon Software Freedom Day".
> To post to this group, send email to <[email protected]>
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>
> For more options, visit this group at
> http://groups.google.com/group/saigonsfd?hl=en
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C