[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Làm thế nào để tham gai cộng đồng FOSS ở Việt Nam?Em cũng là một sinh viên năm nhất. Mới join vào saigonlug mailling
list. Thích và đang sử dụng linux (ArchBang) nhưng chỉ ở mức một
end-user bình thường. Vậy em có thể đăng kí tham gia buổi offline
GNOME 3 chứ ạ. Dù không dùng GNOME nhưng muốn đến để "nghe" về nó.

On 4/12/11, Nguyễn Quang <[email protected]> wrote:
>
> @Thuong Quoc: Cám ơn bạn, GNOME 3 diễn ra vào chủ nhật, vậy chắc chẳng
> có lí do gì mà minh không tham dự được rồi.
>
> Cám ơn mọi người nhiều :)
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>
>