[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Làm thế nào để tham gai cộng đồng FOSS ở Việt Nam?Mình cũng là sinh viên năm nhất đây :). Rất vui khi bạn tham dự. Sẽ có nhiều điều hấp dẫn đầy hứa hẹn trong hôm ấy đó bạn!
Thân ái,
Quốc