[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] Giá thuê phòng quán cafe để tổ chức offline (như của OpenConsultant)Mọi người cho em địa chỉ cụ thể để thông báo mọi người :). Còn thời gian?
Thân ái,
Quốc